سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعرعاشقانه

باید توروپیداکنم شاید هنوزم دیر نیست

توساده دل کندی ولی تقدیربی تقصیرنیست

بااینکه بی تاب منی بازم منو خط میزنی

باید توروپیداکنم توباخودت هم دشمنی

 

کی با یک جمله مثل من میتونه ارومت کنه

اون لحظه های اخرازرفتن پشیمونت کنه

دلگیرم ازاین شهرسرد این کوچه های بی عبور

وقتی به من به فکرمی کنی حس میکنم ازراه دور

اخریه شب این گریه ها سوی چشامو می بره

عطرت داره ازپیرهنی که جا گذاشتی می پره

باید تورو پیداکنم هر روزتنها ترنشی

راضی به با من بودنت حتی ازاین کمتر نشی

پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپرکنی

محکم بگیرم دستتو احساسمو باور کنی

بایدتورو پیدا کنم شاید هنوزم دیرنیست

ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست